Testosteronivajeen syyt

Ikääntymiseen liittyvä testosteronivaje

Miehillä testosteroni voi iän mittaan laskea niin paljon, että siitä tulee oireita. Näin käy kuitenkin vain harvoille, eikä miehillä ole samanlaisia "automaattisia" vaihdevuosia kuin naisilla. Naisillahan munasarjojen estrogeenituotanto loppuu lyhyen ajan sisällä ja hormonitasapaino muuttuu voimakkaasti. Miehillä kyse on hitaasta kivesten "laiskistumisesta", hormoneja erittävä kudos vain erittää pikkuhiljaa vähemmän kuin ennen.

Diabetes

Diabetes eli sokeritauti on tila, jolle on tyypillistä veren suurentunut glukoosipitoisuus. Diabetes on yleinen sairaus: sitä sairastaa yli 500 000 suoma­laista. Aikuisiän eli tyyppi 2 diabetes johtuu insuliinivaikutuksen heikkenemisestä. Arvioidaan, että 75 % Suomessa diagnosoiduista diabeetikoista sairastaa tyypin 2 diabe­testa, jonka tavallisin sairauden muoto alkaa ai­kuisiässä. Usein potilas on ylipainoinen ja hänellä on kohonnut verenpaine tai rasva-aineenvaihdunnan häiriö eli meta­bolinen oireyhtymä.

Onnistuneet elintapamuutokset, kuten laihdutta­minen, liikunnan lisääminen sekä niukasti kovaa ja kohtuullisesti pehmeää rasvaa sisältävä runsaskuituinen ruokavalio puolittavat riskin sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Tutkimuksissa on havaittu yhteys diabeteksen ja alentuneiden testosteronipitoisuuksien välillä. Testosteronikorvaushoidolla on todettu olevan suotuisia vaikutuksia sokerinsietokykyyn tyypin 2 diabetespotilailla.

Kivesten toimintaan liittyvät syyt

Mies voi syntyä ilman kiveksiä tai kiveksissä voi olla vajaatoiminta johtuen onnettomuudesta tai kirurgisesta toimenpiteestä. Testosteronivaje voi johtua jopa geneettisistä tekijöistä, kuten Klinefelterin oireyhtymästä. Se on geneettinen sairaus, jota sairastavilla on kromosomiyhdistelmä XXY, toisin sanoen ylimääräinen X-kromosomi.

Klinefelterin oireyhtymää sairastaa noin yksi viidestäsadasta syntyvästä pojasta. Nämä pojat tarvitsevat usein testosteronihoitoa, jotta heille tulee murrosikä, sekä testosteronin ylläpitohoitoa myöhemmin elämässä, jotta normaali testosteronitaso pysyy yllä.

Kivestulehdus, johon voi sairastua esimerkiksi sikotaudin tai monen muun sairauden jälkeen, voi myös johtaa alentuneeseen testosteronituotantoon.

Aivoihin liittyvät syyt

Aivojen hypotalamus tuottaa hormoneja, jotka stimuloivat kivesten testosteronituotantoa. Jos näiden hormonien tasot ovat matalat, kivekset eivät tuota testosteronia.

Sairaudesta johtuva alipaino, liiallinen kuntoilu tai syömishäiriö voivat heikentää hypotalamuksen toimintaa. Se voi heikentyä myös geneettisistä syistä, esim. harvinaisen Kallmannin oireyhtymän takia.

Testosteronivajeen syy voi olla myös aivolisäkkeessä. Aivolisäkehormonin vaje voi olla synnynnäistä tai johtua aivolisäkkeeseen kohdistuneesta vammasta.

Monet eri sairaudet sekä muut tekijät, esimerkiksi säteily tai ympäristömyrkyt, voivat myös huonontaa säätelyjärjestelmän toimintaa ja aiheuttaa testosteronivajeen.

Testosteroni ja lihavuus

Lihavuus on tyypillinen syy testosteronivajeeseen. Siksi painon pudottaminen ruokailutottumuksia muuttaen ja liikuntaa lisäten on hyvä keino parantaa testosteronitasoa.

Jos testosteronivajeen taustalla epäillään olevan ylipaino, on järkevää tarkastaa myös nk. laskennallinen vapaa testosteroni, sillä pelkän kokonaistestosteronin määrittäminen voi antaa liian synkän kuvan tilanteesta.

Lähteet:
  1. Tyypin 2 diabetes, Käypä hoito -suositus, 2018.
  2. Yassin et al. Testosterone therapy in men with hypogonadism prevents progression from prediabetes to type 2 diabetes: Eight-year data from a registry study. Diabetes Care, 2019;42:1104–1111. https://doi.org/10.2337/dc18-2388.

 

PP-M_NEB-FI-0001-1/06-2019, L.FI.MKT.10.2018.6155 (video)