Testosteroni on miehen tärkein sukupuolihormoni

Testosteroni on mieshormoni, joka syntyy lähinnä kiveksissä ja pieniä määriä myös lisämunuaiskuoressa. Testosteronia tarvitaan mieheksi kehittymiseen, miehenä pysymiseen, seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen. Jos kivekset eivät paikallisesti tuota riittävästi testosteronia, ei synny siittiöitäkään. Testosteroni vastaa siitä, että miehellä lihasmassa ja -voima ja luusto ovat vahvempia kuin naisilla, samoin hemoglobiinin pitoisuus on suurempi, iho rasvaisempi ja paksumpi ja yleensä miehet ovat myös karvaisempia kuin naiset.


Testosteroni auttaa ylläpitämään yleistä terveyttä, positiivista mielilaa ja energiatasoa. Testosteronilla on myös keskeinen rooli miehen seksuaalisuuden säätelyssä. Se pitää yllä sekä halua että seksuaalista kykyä. Seksuaalisen halun vähentyminen onkin usein ensimmäinen oire testosteronin puutoksesta.

 

Mikä on testosteronivaje?

Testosteronivaje (lääketieteellinen termi hypogonadismi) syntyy, kun kivekset eivät toimi normaalisti tai kun elimistön hormonituotanto ei ole tasapainossa.  Testosteronivaje tarkoittaa tilannetta, jossa miehellä on elämää haittaavia oireita ja mitattu liian alhainen testosteronitaso.

 

Alhainen testosteroni miehillä

Testosteronin puutetta voi esiintyä kaikenikäisillä miehillä, mutta testosteronipitoisuudet pienenevät koko ajan miehen ikääntyessä. Testosteronivajetta sairastavien miesten määrä kasvaa iän myötä ja Euroopassa jopa joka viidennellä yli 50-vuotiaista miehistä on testosteronin puutokseen liittyviä kohtalaisia tai vakavia oireita. Veren liian alhainen testosteronipitoisuus voi aiheuttaa useita oireita, jotka voivat ilmetä nopeasti tai vähitellen. Joskus voi kestää jopa vuosia ennen kuin testosteronivaje huomataan.

Keskustele lääkärisi kanssa


Jos epäilet itselläsi testoteronivajetta, ota yhteys lääkäriisi testosteronitasojen tarkistamiseksi.

Testosteronivajeen oireita?


Vastaa kysymyksiin ja selvitä onko sinulla mahdollisia testosteronivajeen oireita.

TEE OIRETESTI

Testosteronivajeen syyt

Testosteronivaje voi johtua eri syistä. Vaje voi olla synnynnäistä tai kehittyä myöhemmin elämässä, esimerkiksi sairauden tai tapaturman myötä. Kivekset tuottavat testosteronia ja hypotalamus sekä aivolisäke kontrolloivat kivesten toimintaa. Testosteronivajeen syy voi siksi olla joko kivesten, hypotalamuksen tai aivolisäkkeen toiminnassa.

 

Yleisin syy keski-ikäisillä ja ikääntyvillä miehillä alhaiseen testosteronitasoon on ylipaino. Myös 2-tyypin diabetes ja metabolinen oireyhtymä ovat yleisiä syitä matalaan testosteronitasoon. Krooniset sairaudet, kuten korkea verenpaine, sydänsairaudet, maksasairaudet, munuaissairaudet, niveltulehdus, aivohalvaus, emfyseema, nivelreuma ja masennus voivat myös olla riskitekijöitä alhaiselle testosteronille.

 

Ikääntymiseen liittyvä testosteronivaje

Miehillä testosteroni voi iän mittaan laskea niin paljon, että siitä tulee oireita. Näin käy kuitenkin vain harvoille, eikä miehillä ole samanlaisia "automaattisia" vaihdevuosia kuin naisilla. Naisillahan munasarjojen estrogeenituotanto loppuu lyhyen ajan sisällä ja hormonitasapaino muuttuu voimakkaasti. Miehillä kyse on hitaasta kivesten "laiskistumisesta", hormoneja erittävä kudos vain erittää pikkuhiljaa vähemmän kuin ennen. Elämällä terveellisesti, säännöllisen liikunnan ja terveellisten ruokailutottumusten avulla, testosteronitasoa voi ylläpitää terveellisellä alueella myös ikääntyessä.

 

Kivesten toimintaan liittyvät syyt

Mies voi syntyä ilman kiveksiä tai kiveksissä voi olla vajaatoiminta johtuen onnettomuudesta tai kirurgisesta toimenpiteestä. Testosteronivaje voi johtua jopa geneettisistä tekijöistä, kuten Klinefelterin oireyhtymästä. Se on geneettinen sairaus, jota sairastavilla on kromosomiyhdistelmä XXY, toisin sanoen ylimääräinen X-kromosomi. Klinefelterin oireyhtymää sairastaa noin yksi viidestäsadasta syntyvästä pojasta. Nämä pojat tarvitsevat usein testosteronihoitoa, jotta heille tulee murrosikä, sekä testosteronin ylläpitohoitoa myöhemmin elämässä, jotta normaali testosteronitaso pysyy yllä. Kivestulehdus, johon voi sairastua esimerkiksi sikotaudin tai monen muun sairauden jälkeen, voi myös johtaa alentuneeseen testosteronituotantoon.

 

Aivoihin liittyvät syyt

Testosteronivajeen syy voi olla myös aivolisäkkeessä. Aivolisäkehormonin vaje voi olla synnynnäistä tai johtua aivolisäkkeeseen kohdistuneesta vammasta. Aivojen hypotalamus tuottaa hormoneja, jotka stimuloivat kivesten testosteronituotantoa. Jos näiden hormonien tasot ovat matalat, kivekset eivät tuota testosteronia. Sairaudesta johtuva alipaino, liiallinen kuntoilu tai syömishäiriö voivat heikentää hypotalamuksen toimintaa. Se voi heikentyä myös geneettisistä syistä, esim. harvinaisen Kallmannin oireyhtymän takia. Monet eri sairaudet sekä muut tekijät, esimerkiksi säteily tai ympäristömyrkyt, voivat myös huonontaa säätelyjärjestelmän toimintaa ja aiheuttaa testosteronivajeen.

Testosteronivajeen riskitekijät

Ylipaino


Ylipaino on testosteronivajeen yleisin ja suurin riskitekijä. Siksi painon pudottaminen ruokailutottumuksia muuttaen ja liikuntaa lisäten on hyvä keino parantaa testosteronitasoa. Jos testosteronivajeen taustalla epäillään olevan ylipaino, on järkevää tarkastaa myös nk. laskennallinen vapaa testosteroni, sillä pelkän kokonaistestosteronin määrittäminen voi antaa liian synkän kuvan tilanteesta.

Diabetes


Diabetes eli sokeritauti on tila, jolle on tyypillistä veren suurentunut glukoosipitoisuus. Diabetes on yleinen sairaus: sitä sairastaa yli 500 000 suoma­laista. Aikuisiän eli tyyppi 2 diabetes johtuu insuliinivaikutuksen heikkenemisestä. Arvioidaan, että 75 % Suomessa diagnosoiduista diabeetikoista sairastaa tyypin 2 diabe­testa, jonka tavallisin sairauden muoto alkaa ai­kuisiässä. Usein potilas on ylipainoinen ja hänellä on kohonnut verenpaine tai rasva-aineenvaihdunnan häiriö eli meta­bolinen oireyhtymä. Onnistuneet elintapamuutokset, kuten laihdutta­minen, liikunnan lisääminen sekä niukasti kovaa ja kohtuullisesti pehmeää rasvaa sisältävä runsaskuituinen ruokavalio puolittavat riskin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Tutkimuksissa on havaittu yhteys diabeteksen ja alentuneiden testosteronipitoisuuksien välillä. Testosteronikorvaushoidolla on todettu olevan suotuisia vaikutuksia sokerinsietokykyyn tyypin 2 diabetespotilailla.

Testosteronivaje?

Epäiletkö testosteronivajetta?

Ota yhteys lääkäriisi.

Iästä huolimatta, jos seksi ei kiinnosta, väsyttää, olo on ärtynyt ja veto on kaikin puolin poissa, sinulla saattaa olla testosteronivajeen oireita.

Jos epäilet itselläsi testoteronivajetta, täytä oirekysely ja ota yhteyttä lääkäriisi. Jos oireita esiintyy, veren kokonaistestosteronipitoisuus on helppo mitata.

Tästä testiin